EU-lidstaten trekken oprichters startups aan van buiten EU

Lidstaten van de Europese Unie (EU) stimuleren steeds meer het aantrekken van ondernemers van buiten de EU, die met een startup aan de slag willen. De EU heeft echter nog geen EU-breed visumbeleid voor het aantrekken en behouden van deze migranten. 

Startups als drijvers van innovatie en economische ontwikkeling

Veel EU-lidstaten zijn vooral geïnteresseerd in het aantrekken van oprichters van startups. Deze ondernemers zorgen voor innovatie, nieuwe banen en lokale economische groei. Daarnaast dragen startups bij aan een betere concurrentiepositie van het vestigingsland.

Specifiek visumbeleid voor oprichters van startups

Een aantal EU-lidstaten heeft specifieke visa voor oprichters van startups. De vereisten voor een dergelijk visum verschillen per EU-lidstaat, maar het hebben van een innovatief idee is in elke lidstaat een vereiste. Ook EU-lidstaten zonder een speciaal visumbeleid kunnen succesvol zijn in het aantrekken van oprichters van startups. Dit is vooral het geval bij lidstaten die zich profileren als ‘techhubs’ (landen met een gunstig klimaat voor innovatieve startups).

Vergelijkend onderzoek EU-lidstaten: ‘Attracting and retaining foreign startup founders’ (Inform), 26 January 2018