Europa ondersteunt migranten van buiten de Europese Unie bij het vinden van werk

Migranten van buiten de Europese Unie (EU) mogen werken in een EU-lidstaat als ze hiervoor de juiste verblijfsvergunning hebben. De meeste lidstaten hebben specifieke maatregelen om deze migranten te ondersteunen bij het vinden van werk. Nederland heeft alleen een algemeen beleid voor migranten die in Nederland komen wonen.
 

Turkse radijskwekerij, Poeldijk. | Foto: Bert Janssen | Hollands Hoogte, 2009
Turkse radijskwekerij, Poeldijk. | Foto: Bert Janssen | Hollands Hoogte, 2009

Het EMN onderzocht het toepassen van integratiemaatregelen voor de arbeidsmarkt voor migranten van buiten de EU. Aan het onderzoek deden 25 lidstaten mee. De nadruk in het onderzoek lag op maatregelen voor het vinden van werk en de rol van publieke en private partijen (zoals ngo’s) hierbij. EMN Nederland bracht het Nederlandse beleid in kaart. Specifiek beleid voor statushouders, asielzoekers en studenten/afgestudeerden viel buiten het onderzoek.

Algemeen beleid Nederland migranten

Onder het algemene Nederlandse beleid valt bijvoorbeeld beleid voor inburgering, waaronder ook het ondersteunen van mensen bij het vinden van werk. De enige specifieke maatregelen die Nederland heeft voor integratie op de arbeidsmarkt zijn voor statushouders of Nederlanders met een migratieachtergrond, groepen die in dit EMN-onderzoek niet zijn meegenomen.

Onderzoeken