Geen inzet van migranten voor tekorten op de arbeidsmarkt

Naar verwachting ontstaan in Europa steeds meer tekorten op de arbeidsmarkt. Arbeidsmigratie staat daarom hoog op de Europese migratieagenda. Sterke Europese  economieën met meer banen is een van de kernprioriteiten voor Europa in 2014-2019.

Chinese afgestudeerde studenten aan de bitterballen, tijdens een event van het Nederlandse ict-bedrijf ASML om kandidaten te interesseren voor een baan. | Foto: Bart van Overbeeke | Hollands Hoogte, 2017
Chinese afgestudeerde studenten aan de bitterballen, tijdens een event van het Nederlandse ict-bedrijf ASML om kandidaten te interesseren voor een baan. | Foto: Bart van Overbeeke | Hollands Hoogte, 2017

Ook in Nederland staan de tekorten op de arbeidsmarkt hoog op de agenda. In Nederland blijkt vooral een tekort binnen de ICT en techniek. Toch zet Nederland arbeidsmigranten uit derde landen, dus een land van buiten de EU, Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, niet snel hiervoor in. Maatregelen voor het oplossen van tekorten zijn vooral voor de beroepsbevolking uit Nederland en de EU/EER, zoals omscholing en arbeidsbemiddeling. Wel kan een werkgever op eigen initiatief een migrant uit een derde land in dienst te nemen, maar alleen als is aangetoond dat het vervullen van de vacature door iemand uit de EU of EER niet kan.

Verder blijkt uit het rapport dat het beleid in Nederland voor arbeidsmigratie gericht is op het aantrekken van migranten aan wie economisch behoefte is en het aantrekken van hoogopgeleide migranten.

Onderzoek Nederland: 'Arbeidsmarkttekorten en migratie: het vaststellen van arbeidsmarkttekorten en de behoefte aan arbeidsmigratie van derdelanders in Nederland', juni 2015

Onderzoek Nederland (Engels): 'Labour market shortages and migration: Determining labour market shortages and the need for labour migration of third-country nationals in the Netherlands', June 2015