Inzet van migratie voor het aanvullen van tekorten op de Nederlandse arbeidsmarkt

In Nederland ontstaan  op lange termijn tekorten op de arbeidsmarkt door vergrijzing. Maatregelen die deze tekorten tegengaan richten zich vooral op oplossingen binnen Nederland. Migratie blijkt daarbij slechts een aanvullende rol te spelen.

Het bossen van radijs in radijskwekerij Yilmaz, een Turks bedrijf in de Glastuinbouw in Poeldijk. | Foto: Bert Janssen | Hollands Hoogte, 2009
Het bossen van radijs in radijskwekerij Yilmaz, een Turks bedrijf in de Glastuinbouw in Poeldijk. | Foto: Bert Janssen | Hollands Hoogte, 2009

De Adviescommissie Arbeidsparticipatie voor Nederland verwacht een tekort van 375.000 arbeidskrachten op de arbeidsmarkt voor 2015, oplopend tot mogelijk 700.000 in 2040. De sectoren met de grootste tekorten zijn de zorgsector en het onderwijs. Volgens de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) zal het arbeidsaanbod vanuit de Europese Unie (EU) niet afdoende zijn om de arbeidstekorten op te vangen.

Laag aantal migranten van buiten Europa werkt in Nederland

Het aandeel van arbeidskrachten van buiten Europa op de Nederlandse arbeidsmarkt blijkt relatief klein. Slechts 2,5% van de totale Nederlandse beroepsbevolking heeft een nationaliteit van een niet-Europees land.

Onderzoek Nederland: 'Inzet migratie op de Nederlandse arbeidsmarkt', november 2010

Onderzoek Nederland (Engels): 'Satisfying Labour Demand through Migration', November 2010