Niet binnen de EU geharmoniseerde bescherming in Nederland

Asielzoekers kunnen twee soorten bescherming krijgen in Europa. Dat geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie (EU). De vluchtelingenstatus biedt bescherming aan vluchtelingen in de zin van het Verdrag van Genève. De subsidiaire beschermingsstatus biedt bescherming aan diegenen die bij terugkeer naar het land van herkomst ernstig gevaar lopen. EMN Nederland onderzocht  welke andere beschermende regelingen Nederland daarnaast nog hanteert.

Moeder en kinderen uit Syrië in het asielzoekerscentrum in Bellingwoude. | Foto: Inge van Mill, 2017
Moeder en kinderen uit Syrië in het asielzoekerscentrum in Bellingwoude. | Foto: Inge van Mill, 2017

Uit het onderzoek blijkt dat Nederland naast de twee EU-beschermingsgronden vier aanvullende soorten bescherming biedt:

  • bescherming aan migranten die ernstige trauma’s hebben opgelopen in het land van herkomst (traumabeleid)
  • bescherming aan migranten uit gebieden die de Nederlandse overheid te gevaarlijk vindt om naar terug te keren (categoriaal beschermingsbeleid)
  • twee regelingen om eerste- en tweedelijns gezinsleden van vluchtelingen een asielvergunning te verlenen

 
Ook kent het Nederlandse vreemdelingenbeleid  reguliere verblijfsvergunningen die bescherming bieden aan afgewezen asielzoekers:

  • een verblijfsvergunning voor verblijf als alleenstaande minderjarige vreemdeling, die een vergunning biedt tot de minderjarige volwassen is
  • een vergunning voor migranten die buiten hun schuld niet uit Nederland kunnen vertrekken
  • een regeling voor verblijf voor een noodzakelijke medische behandeling die in het land van herkomst niet voorhanden is
  • een verblijfsvergunning op grond van een speciale bevoegdheid (discretionaire bevoegdheid) van de staatssecretaris van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor speciale, schrijnende gevallen


Het rapport gaat ook in op toekomstige ontwikkelingen in het Nederlandse asielbeleid.

Vergelijkend onderzoek EU-lidstaten: 'The different national practices concerning granting of non-EU harmonised protection statuses' (Synthesis Report), December 2010

Onderzoek Nederland: 'Niet binnen de EU geharmoniseerde bescherming in Nederland', april 2010

Onderzoek Nederland (Engels): 'The Practices in The Netherlands Concerning the Granting of Non-EU Harmonised Protection Statuses', April 2010