Terugkeer van alleenstaande minderjarige vreemdelingen

EMN Finland nam in 2016 het initiatief voor een onderzoek over de terugkeer van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s). Aanleiding was een project van de Finse autoriteiten om  de terugkeer van asielzoekers, vooral amv’s, te verbeteren. Aan het onderzoek deden 24 lidstaten van de Europese Unie (EU) mee.
 

EMN Finland wilde weten:

  • hoe vaak  vrijwillige en gedwongen terugkeer voorkomt
  • wat het terugkeerbeleid  is voor amv’s uit Afghanistan, Irak en Somalië
  • welke maatregelen er zijn voor het vinden van familieleden om een veilige terugkeer te garanderen

Conclusies

  • In België, Cyprus, Duitsland, Italië, Noorwegen, Litouwen en Sloveniëlaten hoeven minderjarige asielzoekers alleen terug te keren als ze dat zelf willen
  • Finland, Luxemburg, Zweden, Zwitserland en Nederland kennen zowel vrijwillige als gedwongen terugkeer van deze groep
  • Kroatië en Letland gaven aan alleen gedwongen terugkeer toegepast te hebben
  • in Tsjechië, Estland, Hongarije, Ierland, Malta, Slowakije en Spanje was geen sprake van het behandelen van aanvragen van minderjarigen
  • geen enkele aan het onderzoek deelnemende lidstaat stuurde minderjarigen in 2016  terug naar Afghanistan, Irak of Somalië
  • de meeste landen vinden familieleden via de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)

 

Vergelijkend onderzoek EU-lidstaten: 'Finland EMN AHQ Return of Unaccompanied Minors' (Ad Hoc Onderzoek), 3 maart 2017