Tijdelijke en circulaire migratie in Nederland 2005-2009

Een meerderheid van de arbeidsmigranten van buiten Europa verblijft slechts voor bepaalde tijd in Nederland. EMN Nederland onderzocht tijdelijke en circulaire migratie in Nederland in 2005-2009 in het kader van een breed EMN-onderzoek in de lidstaten van de Europese Unie (EU).

Celeste Stretton-Knowles is uitgezonden vanuit PwC in Amerika en werkt nu als senior manager bij PwC in Amsterdam. | Foto: Inge van Mill, 2012
Celeste Stretton-Knowles is uitgezonden vanuit PwC in Amerika en werkt nu als senior manager bij PwC in Amsterdam. | Foto: Inge van Mill, 2012

Tijdelijke of circulaire migranten zijn migranten die na een tijdelijk verblijf in een land weer migreren naar een ander land. De EU ziet tijdelijke en circulaire migratie als een mogelijke oplossing voor de veranderde behoeften op de arbeidsmarkt. Door de economische crisis en de vergrijzing van Europa neemt de vraag naar flexibele en tijdelijke arbeidskrachten toe. Migratie kan hierin een rol van betekenis spelen.

Arbeidsmigranten in Nederland zijn vooral kennismigranten

Uit het EMN-onderzoek blijkt dat 40.000 arbeidsmigranten uit landen van buiten de EU in 2005-2009 naar Nederland zijn gekomen. De grootste groep bestond uit kennismigranten (ongeveer 21.000), gevolgd door migranten in loondienst (ongeveer 12.000) en  onderzoekers (ongeveer 3.500). Uit cijfers van het CBS blijkt dat het voor deze migranten vooral om tijdelijke migratie ging. Ruim tweederde (68%) van de arbeidsmigranten in 2005 hebben Nederland inmiddels weer verlaten. Daarnaast is in de onderzochte periode ook sprake van tijdelijke migratie los van arbeid. Zo kwamen  8.000 migranten van buiten de EU naar Nederland voor een culturele uitwisseling. Ook werden bijna 40.000 verblijfsvergunningen verleend voor studie.

Vergelijkend onderzoek EU-lidstaten: 'Temporary and Circular Migration: empirical evidence, current policy practice and future options in EU Member States' (Synthesis Report), September 2011

Onderzoek Nederland: 'Tijdelijke en circulaire migratie in Nederland', november 2010

Onderzoek Nederland (Engels): 'Temporary and Circular Migration', November 2010