Skip to main content

Main Area

Main

Thematisch onderzoek |Start-ups EU en Nederland
Onderzoek: EU-lidstaten trekken meer start-ups en innovatieve ondernemers…
23 maart 2020
Met het aantrekken van start-ups van buiten de EU wil de EU haar concurrentiepositie op de wereldmarkt verbeteren. Veel EU-lidstaten zetten dan ook in op het aantrekken van startende innovatieve ondernemers. Dat geldt ook voor Nederland.
Loop stage bij EMN Nederland
Vacature: Twee stageplaatsen Europees Migratienetwerk Nederland
6 maart 2020
Eritrese jongeren, leerwerkplaats Praktijkschool Breda. | Foto: Joyce van Belkom | Hollands Hoogte, 2016 Eritrese jongeren, leerwerkplaats Praktijkschool Breda. | Foto: Joyce van Belkom | Hollands Hoogte, 2016
EMN Nederland zoekt twee nieuwe stagiairs! Met een stage bij EMN Nederland, het Nederlandse contactpunt van het Europees Migratienetwerk (EMN), doe je waardevolle werkervaring op. Ontdek hoe het is om in een internationale omgeving, en binnen de rijksoverheid, te werken.
Migratie- en asielbeleid Europa
Kwartaaloverzicht migratie- en asielbeleid EU (EMN Bulletin 29), 4e kwartaal 2019
28 februari 2020
Overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen voor migratie- en asielbeleid van de Europese Unie (EU) en de EU-lidstaten in oktober-december 2019. Met statistieken over aantallen asielaanvragen in Europa.
Onderzoeken 2020 | Migratie en asiel Europa
Lopende en komende onderzoeken EMN Nederland 2020
11 februari 2020
EMN Nederland draagt in 2020 bij aan vele EMN-onderzoeken over migratie- en asielbeleid in EU-lidstaten. Met de onderzoeksresultaten uit Nederland steunt EMN Nederland een op feiten gebaseerd Europees migratie- en asielbeleid.
Inform | Platform Staatloosheid
Onderzoek EMN: Staatloosheid in EU-lidstaten
27 januari 2020
In de Europese Unie zijn ongeveer 400.000 mensen erkend staatloos of hebben geen vastgestelde nationaliteit (UNHCR, 2018). Het aantal als staatloos geregistreerde kinderen in de EU was in 2.100 in 2017, vier keer zoveel als in 2010. Hoe stellen EU-lidstaten staatloosheid vast?
Seminar documentfraude
Seminar EMN: Documentfraude en nieuwe technologieën
23 januari 2020
Europa zet nieuwe technologieën in om migranten van buiten Europa sneller en beter te kunnen identificeren, en zo documentfraude tegen te gaan.
Ad-hoconderzoek | Vreemdelingenbewaring
Ad-hoconderzoek: Vreemdelingenbewaring tijdens een beroepsprocedure
21 januari 2020
Kan een asielzoeker, in afwachting van een beroepsprocedure na afwijzing van zijn/haar asielaanvraag, worden vastgehouden? Dit blijkt in de meeste EU-lidstaten (plus Noorwegen) het geval
Thematisch onderzoek | Terugreizen herkomstlanden
Asielstatushouders die terugreizen naar landen herkomst
16 december 2019
Een asielstatushouder die tijdelijk teruggaat naar het herkomstland, of contact heeft met de betreffende autoriteiten, kan de asielstatus verliezen. Dat geldt in Nederland en andere lidstaten van de Europese Unie (EU), Noorwegen en Zwitserland.
Verslag netwerkmiddag 2019 | Internationale studenten
Netwerkmiddag EMN Nederland: The battle for talent
5 december 2019
Het Europees Migratienetwerk (EMN) publiceerde afgelopen september een groot onderzoek naar het beleid van EU-lidstaten voor internationale studenten.