Actueel | EMN Nederland - Europees Migratienetwerk Nederland Skip to main content

Main Area

Main

Thematisch onderzoek | Minderjarige migranten Europa
Nederlands beleid voor opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
Januari 2019
Jonge migranten die zonder begeleiding van ouders of voogd naar Europa komen zijn vaak extra kwetsbaar. Nederland heeft een uitgebreider beleid voor hun opvang dan de meeste andere lidstaten van de Europese Unie (EU).
Nieuwe onderzoeken migratie en asiel
Onderzoeken EMN Nederland 2019
17 december 2018
Ook in 2019 ondersteunt EMN Nederland het Europese en Nederlandse migratiebeleid met feitelijke informatie. Het gaat in 2019 vooral om onderzoeken binnen de thema’s asiel, reguliere migratie, integratie/nationaliteit en terugkeer.
Inform | Sociale voorzieningen
Europese standaard sociale voorzieningen voor asielstatushouders
28 november 2018
In vrijwel alle lidstaten van de Europese Unie (EU) en Noorwegen hebben asielstatushouders recht op minimale sociale voorzieningen. Verschillen tussen landen liggen vooral in de aard en mate hiervan.
Internationale conferentie migratie
Metropolis 2018: nieuwe inzichten voor aanpak migratie wereldwijd
5 november 2018
Tijdens de Metropolisconferentie 2018 wisselden migratiedeskundigen, beleidsmakers en onderzoekers nieuwe inzichten uit over de aanpak van migratie. EMN Nederland deelde de Nederlandse ervaringen met de opvang van de hoge aantallen asielzoekers in 2014-2016.
Ad hoc onderzoek | Schengen
Controles grensregio’s Schengen in kaart gebracht
22 oktober 2018
Schengenlanden controleren steeds meer de eigen grenzen, vooral omdat de buitengrenzen onder druk staan. De Europese Commissie (EC) ziet de controles aan de grenzen zelf echter als een noodgreep en stimuleert landen om controles in de regio’s rond de grenzen uit te voeren.
Onderzoek asielzoekers Europa
Maatregelen hoge aantallen asielzoekers 2014-2016
3 oktober 2018
In de jaren 2014-2016 nam het aantal asielzoekers in Europa zeer sterk toe, vooral in 2015. EMN bracht de initiatieven van lidstaten van de Europese Unie (EU) en Noorwegen in kaart om deze hoge aantallen op te vangen. Aan het onderzoek werkten 25 landen mee.
Publicatie EMN Bulletin 23
Migratie- en asielbeleid Europese Unie, mei-juni 2018
Augustus 2018
Kwartaaloverzicht met de belangrijkste beleidsontwikkelingen en onderzoeken over migratie en asiel in de Europese Unie (EU). Per EU-lidstaat en per thema.  
Publicatie EMN Bulletin 24
Migratie- en asielbeleid Europa
4 september 2018
Kwartaaloverzicht met de belangrijkste beleidsontwikkelingen en onderzoeken over migratie en asiel in de Europese Unie (EU) en de EU-lidstaten. Gerangschikt per lidstaat en naar thema. Met statistieken, de meest recente publicaties en een overzicht van events.
Jaarlijkse conferentie EMN Nederland 2018
Conferentie EMN Nederland over migratie- en asielbeleid in de EU
1 juni 2018
EMN Nederland organiseerde op 31 mei 2018 in het Huis van Europa in Den Haag een middag over de nationale migratieagenda’s van Nederland en de Europese Unie (EU). Welke migratie- en asielthema’s zijn het meest urgent?