Actueel | EMN Nederland - Europees Migratienetwerk Nederland Skip to main content

Main Area

Main

Ad hoc onderzoek | Integratie, inburgering
Inburgeren voor erkende vluchtelingen niet verplicht in de meeste EU-lidstaten
1 maart 2019
In de meeste lidstaten van de Europese Unie (EU) hoeven erkende vluchtelingen niet verplicht in te burgeren. Nederland is één van de zes lidstaten waar dat wel het geval is. 
Thematisch onderzoek | Integratie en nationaliteit
Europa ondersteunt migranten van buiten de Europese Unie bij het vinden van werk
20 februari 2019
Migranten van buiten de Europese Unie (EU) mogen werken in een EU-lidstaat als ze hiervoor de juiste verblijfsvergunning hebben. De meeste lidstaten hebben specifieke maatregelen om deze migranten te ondersteunen bij het vinden van werk.
EMN-werkgroep Informatiecampagnes van start
Europese landen versterken samenwerking in voorlichting aan (potentiële) migranten
11 februari 2019
Voorlichting moet (potentiële) migranten bewust maken van de risico’s als ze op irreguliere wijze naar de Europese Unie (EU) komen.
Migratie- en asielbeleid Europa
Kwartaaloverzicht Europese Unie (EMN Bulletin 25), 4e kwartaal 2018
Januari 2019
Uitgebreid overzicht van het migratie- en asielbeleid van de Europese Unie (EU). Over EU-brede ontwikkelingen, het Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem (GEAS) en controle van de EU-buitengrenzen.
Thematisch onderzoek | Minderjarige migranten Europa
Nederlands beleid voor opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
Januari 2019
Jonge migranten die zonder begeleiding van ouders of voogd naar Europa komen zijn vaak extra kwetsbaar. Nederland heeft een uitgebreider beleid voor hun opvang dan de meeste andere lidstaten van de Europese Unie (EU).
Nieuwe onderzoeken migratie en asiel
Onderzoeken EMN Nederland 2019
17 december 2018
Ook in 2019 ondersteunt EMN Nederland het Europese en Nederlandse migratiebeleid met feitelijke informatie. Het gaat in 2019 vooral om onderzoeken binnen de thema’s asiel, reguliere migratie, integratie/nationaliteit en terugkeer.
Inform | Sociale voorzieningen
Europese standaard sociale voorzieningen voor asielstatushouders
28 november 2018
In vrijwel alle lidstaten van de Europese Unie (EU) en Noorwegen hebben asielstatushouders recht op minimale sociale voorzieningen. Verschillen tussen landen liggen vooral in de aard en mate hiervan.
Internationale conferentie migratie
Metropolis 2018: nieuwe inzichten voor aanpak migratie wereldwijd
5 november 2018
Tijdens de Metropolisconferentie 2018 wisselden migratiedeskundigen, beleidsmakers en onderzoekers nieuwe inzichten uit over de aanpak van migratie. EMN Nederland deelde de Nederlandse ervaringen met de opvang van de hoge aantallen asielzoekers in 2014-2016.
Ad hoc onderzoek | Schengen
Controles grensregio’s Schengen in kaart gebracht
22 oktober 2018
Schengenlanden controleren steeds meer de eigen grenzen, vooral omdat de buitengrenzen onder druk staan. De Europese Commissie (EC) ziet de controles aan de grenzen zelf echter als een noodgreep en stimuleert landen om controles in de regio’s rond de grenzen uit te voeren.