Actueel | EMN Nederland - Europees Migratienetwerk Nederland Skip to main content

Main Area

Main

Ad hoc onderzoek | Gezinsmigratie
Uitspraak Chavez-Vilchez alleen gevolgen voor Nederland en Verenigd Koninkrijk
28 juni 2019
Nederland en het Verenigd Koninkrijk versoepelden het verblijfsrecht versoepeld voor ouders van buiten de EU met een kind met een EU-nationaliteit. Dit gebeurde na de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (EU) over de zaak Chavez-Vilchez in mei 2017.
Ad hoc onderzoek | Arbeidsmigratie
Alleen Nederland en Duitsland hebben regeling voor chef-koks van buiten Europa
17 juni 2019
In de meeste lidstaten van de Europese Unie (EU) en Noorwegen krijgen chef-koks een algemene verblijfsvergunning. Alleen Nederland en Duitsland hebben een specifieke regeling voor chef-koks van buiten de EU.
EMN Bulletin 26, 1e kwartaal 2019
Europa maakt balans op van vier jaar Europees migratiebeleid
Mei 2019
In het 1e kwartaal van 2019 blikte Europa terug op het migratiebeleid sinds de vluchtelingencrisis van 2015. Dat jaar bracht Europa tot drastische aanpassingen in migratiebeheer en de Europese grensbewaking.
Onderzoek migratie en asiel Europa
Stage bij EMN Nederland, iets voor jou?
26 april 2019
EMN Nederland zoekt twee nieuwe stagiairs! Met een stage bij EMN Nederland, het Nederlandse contactpunt van het Europees Migratienetwerk (EMN), doe je waardevolle en relevante ervaring op.
Ad hoc onderzoek | Integratie, inburgering
Inburgeren voor erkende vluchtelingen niet verplicht in de meeste EU-lidstaten
1 maart 2019
In de meeste lidstaten van de Europese Unie (EU) hoeven erkende vluchtelingen niet verplicht in te burgeren. Nederland is één van de zes lidstaten waar dat wel het geval is. 
Thematisch onderzoek | Integratie en nationaliteit
Europa ondersteunt migranten van buiten de Europese Unie bij het vinden van werk
20 februari 2019
Migranten van buiten de Europese Unie (EU) mogen werken in een EU-lidstaat als ze hiervoor de juiste verblijfsvergunning hebben. De meeste lidstaten hebben specifieke maatregelen om deze migranten te ondersteunen bij het vinden van werk.
EMN-werkgroep Informatiecampagnes van start
Europese landen versterken samenwerking in voorlichting aan (potentiële) migranten
11 februari 2019
Voorlichting moet (potentiële) migranten bewust maken van de risico’s als ze op irreguliere wijze naar de Europese Unie (EU) komen.
Migratie- en asielbeleid Europa
Kwartaaloverzicht Europese Unie (EMN Bulletin 25), 4e kwartaal 2018
Januari 2019
Uitgebreid overzicht van het migratie- en asielbeleid van de Europese Unie (EU). Over EU-brede ontwikkelingen, het Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem (GEAS) en controle van de EU-buitengrenzen.
Thematisch onderzoek | Minderjarige migranten Europa
Nederlands beleid voor opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen
Januari 2019
Jonge migranten die zonder begeleiding van ouders of voogd naar Europa komen zijn vaak extra kwetsbaar. Nederland heeft een uitgebreider beleid voor hun opvang dan de meeste andere lidstaten van de Europese Unie (EU).