Actueel | EMN Nederland - Europees Migratienetwerk Nederland Skip to main content

Main Area

Main

Migratie- en asielbeleid Europa
Kwartaaloverzicht Europese Unie (EMN Bulletin 27), 2e kwartaal 2019
Augustus 2019
Uitgebreid overzicht van het migratie- en asielbeleid van de Europese Unie (EU). Over EU-brede ontwikkelingen, het Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem (GEAS) en controle van de EU-buitengrenzen.
Thematisch onderzoek | Buitenlandse studenten
Internationale studenten in Nederland en Europa
9 september 2019
De Europese Unie (EU) wil aantrekkelijk zijn voor internationale studenten. De arbeidsmarkt vergrijst, de druk op sociale zekerheidsstelsels neemt toe en de behoefte aan gekwalificeerd personeel groeit. Ook in Nederland.
Ad-hoconderzoek | Asiel
Ad-hoconderzoek: Procedure besluiten over asielaanvragen
6 september 2019
Publicatie ad-hoconderzoek: Administratieve procedure bij besluiten over asielaanvragen.
Ad hoc onderzoek | Verblijfsvergunningen
Procesvertegenwoordiging overheid bij afgewezen verblijfsvergunningen
6 september 2019
Publicatie ad hoc onderzoek: Wettelijke procesvertegenwoordiging overheid in rechtszaken afgewezen aanvragen verblijfsvergunningen.
Country factsheets 2018 | Migratie en asiel Europa
Factsheet per EU-lidstaat over migratiebeleid
7 juli 2019
Snel inzicht krijgen in het migratiebeleid van een EU-lidstaat? Sla de Country Factsheets van het EMN over 2018 erop na. Met de belangrijkste beleidsontwikkelingen, migratiecijfers en statistieken van de EU-lidstaten en Noorwegen.
Jaaroverzicht 2018 EMN | Migratie en asiel Europa
Daling asielzoekers en irreguliere migranten in Europa
16 juni 2019
In 2018 kwamen opnieuw minder asielzoekers en irreguliere migranten naar Europa. Integratie van de grote aantallen migranten uit eerdere jaren blijft voor veel landen een uitdaging.
Ad hoc onderzoek | Gezinsmigratie
Uitspraak Chavez-Vilchez alleen gevolgen voor Nederland en Verenigd Koninkrijk
28 juni 2019
Nederland en het Verenigd Koninkrijk versoepelden het verblijfsrecht versoepeld voor ouders van buiten de EU met een kind met een EU-nationaliteit. Dit gebeurde na de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (EU) over de zaak Chavez-Vilchez in mei 2017.
Ad hoc onderzoek | Arbeidsmigratie
Alleen Nederland en Duitsland hebben regeling voor chef-koks van buiten Europa
17 juni 2019
In de meeste lidstaten van de Europese Unie (EU) en Noorwegen krijgen chef-koks een algemene verblijfsvergunning. Alleen Nederland en Duitsland hebben een specifieke regeling voor chef-koks van buiten de EU.
EMN Bulletin 26, 1e kwartaal 2019
Europa maakt balans op van vier jaar Europees migratiebeleid
Mei 2019
In het 1e kwartaal van 2019 blikte Europa terug op het migratiebeleid sinds de vluchtelingencrisis van 2015. Dat jaar bracht Europa tot drastische aanpassingen in migratiebeheer en de Europese grensbewaking.