Ad-hoconderzoek: Vreemdelingenbewaring tijdens een beroepsprocedure

Kan een asielzoeker, in afwachting van een beroepsprocedure na afwijzing van zijn/haar asielaanvraag, worden vastgehouden? Dit blijkt in de meeste EU-lidstaten (plus Noorwegen) het geval

> Ad-hoconderzoek: Vreemdelingenbewaring tijdens een beroepsprocedure

 

Immigratiemedewerker begeleidt een Indiaas gezien. | Foto: IOM, 2013
Immigratiemedewerker begeleidt een Indiaas gezien. | Foto: IOM, 2013