Europa ondersteunt migranten van buiten de Europese Unie bij het vinden van werk

Migranten van buiten de Europese Unie (EU) mogen werken in een EU-lidstaat als ze hiervoor de juiste verblijfsvergunning hebben. De meeste lidstaten hebben specifieke maatregelen om deze migranten te ondersteunen bij het vinden van werk. Nederland heeft alleen een algemeen beleid voor migranten die in Nederland komen wonen.

Onderzoek Arbeidsmarktintegratie

Turkse radijskwekerij, Poeldijk. | Foto: Bert Janssen | Hollands Hoogte, 2009
Turkse radijskwekerij, Poeldijk. | Foto: Bert Janssen | Hollands Hoogte, 2009