Onderzoek: Migranten die langdurig in de EU verblijven

Migranten die langer dan 5 jaar aaneengesloten in een EU-lidstaat verblijven kunnen kiezen voor een 'status EU-lang ingezetene'. EU-lidstaten verschillen onder meer in de categorieën migranten die zijn uitgesloten voor de status, de inkomensvereisten en de rechten die aan de status worden toegekend.

> Onderzoek: Migranten die langdurig in de EU verblijven

Vrouwen in Amsterdam volgen een inburgeringscursus. Foto:
Inburgeringscursus in Amsterdam. | Foto: Jansje Klazinga, 2006