Webinar: beleid en praktijk naturalisatie EU-lidstaten

Het webinar over naturalisatie van EMN Nederland liet de overeenkomsten en verschillen in naturalisatiebeleid tussen EU-lidstaten zien. Dat het onderwerp leeft bleek uit de vele reacties en vragen van de 78 deelnemers.

De sprekers van EMN Zweden, EMN Oostenrijk en EMN Nederland gingen onder meer in op:

  • het vereiste taalniveau voor inburgering (A2, of het hogere niveau B1 dat Nederland zal invoeren met de nieuwe inburgeringswet)
  • afwegingen voor het al dan niet toestaan van een dubbele nationaliteit
  • het al dan niet meenemen van de financiële situatie van een aanvrager in de beoordeling van een aanvraag voor naturalisatie


Het webinar sloot af met een uitgebreide reflectie op de gevolgen van beleidskeuzes die EU-lidstaten maken door Floris Peters van Maastricht University.
 

Taalvereisten A2-B1 EU-lidstaten


Presentaties 

 

Informatie