Skip to main content

Main Area

Main

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Ontheemde Afghaanse kinderen in Kabul. | Foto: UNHCR, S.Schulman

Kinderen en jongeren komen soms zonder begeleiding naar Europa. Lidstaten van de Europese Unie (EU) hebben afspraken gemaakt over hun opvang. De manier waarop dit gebeurt verschilt per lidstaat.

Meestal vragen deze jongeren en kinderen asiel aan bij aankomst in een EU-lidstaat. Daarom wordt ook wel van minderjarige asielzoekers gesproken in plaats van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s).

Een alleenstaande minderjarige vreemdeling:

  • is bij aankomst in de Europese Unie (EU) jonger dan achttien jaar
  • is zonder begeleiding van een volwassene, bijvoorbeeld een ouder of meerderjarige bloedverwant
  • heeft een nationaliteit van buiten de EU of is staatloos

De EU ziet kinderen en jongeren als een kwetsbare groep migranten, net zoals ouderen, gehandicapten, alleenstaande ouders met minderjarige kinderen en zwangere vrouwen. Voor deze kwetsbare groepen heeft de EU specifieke regels en procedures, onder andere voor de opvang en beoordeling van verblijfsaanvragen. Voor amv’s is deze vastgelegd in de Kwalificatierichtlijn. Toch verschillen EU-lidstaten in de uitvoering hiervan, bijvoorbeeld in de definities die landen aanhouden. Denk bijvoorbeeld aan de leeftijdsdefinitie van minderjarigen en de vraag of een minderjarige zonder begeleiding is.

Onderzoek: Vermiste alleenstaande minderjarige asielzoekers in Europa


Het verdwijnen van alleenstaande minderjarige asielzoekers in Europa is reden tot zorg in EU-lidstaten. Internationale organisaties en non-gouvernmentele organisaties (ngo's) stellen dat het beleid van lidstaten niet altijd overeenkomt met de praktijk.

Lopende en komende onderzoeken EMN Nederland 2020


EMN Nederland draagt in 2020 bij aan vele EMN-onderzoeken over migratie- en asielbeleid in EU-lidstaten. Met de onderzoeksresultaten uit Nederland steunt EMN Nederland een op feiten gebaseerd Europees migratie- en asielbeleid.

Nederlands beleid voor opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen


Jonge migranten die zonder begeleiding van ouders of voogd naar Europa komen zijn vaak extra kwetsbaar. Nederland heeft een uitgebreider beleid voor hun opvang dan de meeste andere lidstaten van de Europese Unie (EU).

Kwartaaloverzicht Europese Unie (EMN Bulletin 24), 3e kwartaal 2018


Belangrijkste beleidsontwikkelingen over migratie en asiel in de Europese Unie (EU) en de EU-lidstaten. Gerangschikt per lidstaat en naar thema. Met statistieken, de meest recente onderzoeken en events.

Jaaroverzicht 2017


In 2017 daalde de instroom van asielzoekers in Nederland en de Europese Unie (EU) sterk. Veel Europese landen pasten daarop hun beleid aan, onder meer voor integratie en terugkeer van afgewezen asielzoekers.

Jaaroverzicht Nederland 2016 (Nederlands/Engels)


Jaarlijks overzicht van het Nederlandse migratie- en asielbeleid, inclusief een jaaroverzicht in statistieken. Met aandacht voor wijzigingen in beleid en wet- en regelgeving, en het uitvoeren van Europees beleid in Nederland.

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Nederland


In het EMN-onderzoek ‘Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) in Nederland’ worden de procedures beschreven die minderjarige asielzoekers doorlopen bij aankomst in Nederland en terugkeer naar het land van herkomst.