Skip to main content

Main Area

Main

Integratie en nationaliteit

Twee asielstatushouders leren Nederlands in een asielzoekerscentrum in Winterswijk. | Foto: UNHCR, Peter de Ruiter, 2011

Integratie is van belang voor migranten die zich voor langere tijd of blijvend in Nederland willen vestigen. Integratiemaatregelen gaan over taal, onderwijs, arbeidsmarkt en maatschappelijke begeleiding van migranten.

De meeste migranten van buiten de Europese Unie moeten eerst inburgeren. Die verplichting geldt voor de meeste verblijfsvergunningen. Inburgeren betekent het leren van Nederlands en het leren kennen van de Nederlandse samenleving. Voor veel migranten geldt dat ze voorafgaand aan hun komst naar Nederland al een inburgeringsexamen in eigen land moeten doen. In het verlengde van inburgeren ligt integratie, het daadwerkelijk deelnemen aan de Nederlandse samenleving.

Na vijf jaar in Nederland kan iemand de Nederlandse nationaliteit krijgen. Dit kan door een optieprocedure (een korte procedure voor bepaalde groepen) of door naturalisatie. Het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit betekent meestal dat een migrant zijn/haar oorspronkelijke nationaliteit moet opgegeven. Sommige migranten hebben geen nationaliteit, ze zijn staatloos. Bij erkenning van staatloosheid geldt een versoepelde regeling voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit.

Publicaties EMN Nederland 2021-2022


Overzicht van lopende en komende EMN-onderzoeken en beleidsoverzichten over migratiebeleid in lidstaten van de Europese Unie (EU).

EMN-jaaroverzicht: Europees migratiebeleid 2020


Covid-19 bepaalde in 2020 grotendeels de uitvoering van het migratiebeleid van de Europese Unie (EU). EU-lidstaten troffen noodmaatregelen om de situatie op te vangen en de meest kwetsbare migranten te beschermen.

Overkoepelend onderzoek: Gevolgen Covid-19 op migratie- en asielbeleid in 2020


In 2020 waren de gevolgen van de coronacrisis voor migratie en asiel ingrijpend. Landen pasten noodgedwongen hun migratie- en asielbeleid aan. Overzicht van de gevolgen van Covid-19 voor migratie- en asielbeleid in EU- en OESO-landen (update eerdere onderzoeken EMN-OESO).

Onderzoek: Migranten die langdurig in de EU verblijven


Migranten die langer dan 5 jaar aaneengesloten in een EU-lidstaat verblijven kunnen kiezen tussen een aanvraag voor naturalisatie of voor een 'status EU-lang ingezetene'.

Onderzoek: Procedures en regels voor naturalisatie verschillen in EU-lidstaten


De procedures en wet- en regelgeving voor naturalisatie voor migranten van buiten de EU verschillen per EU-lidstaat.

EMN-jaaroverzicht: Europees migratie- en asielbeleid in 2019


Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen in asiel- en migratiebeleid in de Europese Unie (EU), de EU-lidstaten en Noorwegen in 2019? Het EMN-jaaroverzicht zet de belangrijkste trends op een rij.

Jaaroverzicht EMN Nederland: Nederlands migratie- en asielbeleid in 2019


In 2019 lag ondermeer de focus op beleid voor economische migratie. Een nieuwe verblijfsvergunning voor essentieel personeel voor start-ups werd aangekondigd. Ook paste Nederland het asielsysteem aan om voortaan beter in te kunnen spelen op wisselende aantallen asielaanvragen.

Lopende en komende onderzoeken EMN Nederland 2020


EMN Nederland draagt in 2020 bij aan vele EMN-onderzoeken over migratie- en asielbeleid in EU-lidstaten. Met de onderzoeksresultaten uit Nederland steunt EMN Nederland een op feiten gebaseerd Europees migratie- en asielbeleid.

Inburgeren voor erkende vluchtelingen niet verplicht in de meeste EU-lidstaten


In de meeste lidstaten van de Europese Unie (EU) hoeven erkende vluchtelingen niet verplicht in te burgeren. Nederland is één van de zes lidstaten waar dat wel het geval is.